Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครง... (08 มี.ค. 2561)  

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก... (07 มี.ค. 2561)  

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครง... (06 ก.พ. 2561)  

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครง... (06 ก.พ. 2561)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครง... (06 ก.พ. 2561)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางของโ... (08 ม.ค. 2561)

การรายงานผลการปฏิบัติงานป... (08 ม.ค. 2561)

รายงานผลการติดตามและประเม... (08 ม.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์โครงการรักษา... (20 ธ.ค. 2560)

โครงการรักษาความสะอาดถนนส... (20 ธ.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครง... (14 ธ.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครง... (14 ธ.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก... (14 ธ.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก... (14 ธ.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางรางร... (29 พ.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์โครงการรักษา... (22 พ.ย. 2560)

โครงการรักษาความสะอาดถนนส... (22 พ.ย. 2560)

ประกาศเจตนารมณ์ อบต.หนองห... (13 พ.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางตามโ... (26 ก.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครง... (15 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังสายนานายสังข์ พรมคำซาวถึงดอนตาเ... (22 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายธงชัยถึงแม่น้ำสงคราม ม.7 (22 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูป สายบ้านนายมังกร... (22 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูสำเร็จรูป สายบ้านนายมังกร ห... (18 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูสำเร็จรูป สายกลางบ้าน หมู่ที... (30 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแก้วไปบ้านศรีประมวล (23 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๔ อบต.หนองหัวช้าง... (18 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนแก้ว (18 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัวช้าง (18 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕,๙ (18 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๔ อบต.หนองหัวช้าง (22 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ (22 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕,๙ (22 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัวช้าง (22 ต.ค. 2558)
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบ 4 ประตู ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซ๊ซี (16 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่7บ้านปากคลอง (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095-mางหลวงชยบทหม... (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโคตรงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีประมวล (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสง่าไปบ้านโพนแก้ว หมู่ที่9 (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญสวนไปหนองฮี หมู่ที่2 บ้านท่าศรีชมชื่น (17 ส.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
โทรศัพท์ : 0-4202-0646  โทรสาร : 0-4202-0646  อีเมล์ : admin@nonghuachang.go.th


www.nonghuachang.go.th