Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นการสนองตามพระรา... (11 ส.ค. 2560)  
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหัวช้างได้ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อเตรียมคว... (27 ก.ค. 2560)  
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ "ทำดอกไม้จันทน์"ประจำปีงบประมาณ 2560 (19 ก.ค. 2560)  
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดศรีธรรมรมย์บ้านโนนสง่า - นาซาว (08 ก.ค. 2560)
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ (04 ก.ค. 2560)
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง (16 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำงบปร... (07 มี.ค. 2560)
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองในชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ... (17 ม.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) (17 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมิน LPA 6 ประจำปีงบประมาณ 2558 (04 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมิน LPA 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (04 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมิน LPA 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 (04 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมิน LPA 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (04 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมิน LPA 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (04 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมิน LPA 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 (04 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ้อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสง... (04 พ.ย. 2559)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐) (01 ต.ค. 2559)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (29 ก.ย. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน (27 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ อบต.หนองหัวช้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปั... (09 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครง... (11 ส.ค. 2560)  

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ... (19 ก.ค. 2560)  

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ... (08 ก.ค. 2560)  

โครงการหล่อเทียนพรรษาประจ... (04 ก.ค. 2560)

โครงการรักษาความสะอาดถนนส... (19 ม.ค. 2560)

โครงการรักษาความสะอาดถนนส... (28 ธ.ค. 2559)

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บ... (21 ธ.ค. 2559)

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ... (15 ธ.ค. 2559)

โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิก... (15 ธ.ค. 2559)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (14 ธ.ค. 2559)

ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีส่งมอ... (13 ธ.ค. 2559)

โครงการรักษาความสะอาดถนนส... (13 ธ.ค. 2559)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อ... (06 ธ.ค. 2559)

โครงการรักษาความสะอาดถนนส... (17 พ.ย. 2559)

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกาย... (17 พ.ย. 2559)

ประชุมสภา อบต.หนองหัวช้าง... (17 พ.ย. 2559)

ประเพณีลอยกระทงประจำปีงบป... (17 พ.ย. 2559)

ประชุมคณะกรรมการสนันสนุนแ... (09 พ.ย. 2559)

ร่วมถวายพวงมาลาสักการะรัช... (26 ต.ค. 2559)

กิจกรรม ลงนามแสดงความอาลั... (26 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแก้วไปบ้านศรีประมวล (23 ธ.ค. 2558)  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๔ อบต.หนองหัวช้าง... (18 ธ.ค. 2558)  
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนแก้ว (18 ธ.ค. 2558)  
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัวช้าง (18 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕,๙ (18 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๔ อบต.หนองหัวช้าง (22 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ (22 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕,๙ (22 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัวช้าง (22 ต.ค. 2558)
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบ 4 ประตู ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซ๊ซี (16 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่7บ้านปากคลอง (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095-mางหลวงชยบทหม... (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโคตรงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีประมวล (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสง่าไปบ้านโพนแก้ว หมู่ที่9 (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญสวนไปหนองฮี หมู่ที่2 บ้านท่าศรีชมชื่น (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายชุนไปวัด หมู่ที่4 บ้านโนนสวรรค์ (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้่างถนน คสล.สายท่าเครื่องสูบน้ำประปา หมู่ที่3 บ้านหนองกุง (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาบบ้านโพนแก้วไปบ้านโนนสง่า หมู่ที่10 บ้านโพนแก้ว (17 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซาว หมู่ที่ 5 (16 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา (02 ก.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
โทรศัพท์ : 0-4202-0646  โทรสาร : 0-4202-0646  อีเมล์ : admin@nonghuachang.go.th


www.nonghuachang.go.th